Informace o zpracování osobních údajů

Advokát v rámci své činností zpracovává osobní údaje a postupuje přitom v souladu s platnými právními předpisy a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“). Osobní údaje jsou zpracovány na základě zákona, výslovného souhlasu či oprávněného zájmu, výlučně za účelem poskytování právních služeb, jsou uchovávány po nezbytně dlouhou dobu, nedochází k jejich automatizovanému zpracování a nejsou předávány mimo území EU. V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte:

 

  1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  2. právo na opravu svých osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  3. právo na výmaz svých osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
  5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
  6. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky,
  7. právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

Za účelem uplatnění výše uvedených práv můžete využít kontaktní e-mailovou adresu advokáta.